חדשות

More in this category »

אנשים

More in this category »

לאחרונה

אפס סובלנות לאלימות
sep

אפס סובלנות לאלימות

בתחילת פרק מג מסופר שהרעב כבד בארץ וכי האחים צריכים לחזור למצרים כדי לבקש עוד אוכל. סיבה קצת מוזרה, לא? יש לחזור למצרים כי שמעון שם, בכלא. למה הם לא בהולים לקחת את שמעון? בסוף […]

לחיות בלי לרגוז בדרך
sep

לחיות בלי לרגוז בדרך

עצה טובה, לא לרגוז בדרך. אני רוב הזמן רוגז בדרך. בדרך של החיים שלי. כל הזמן היא נראית לי ארוכה מדי, אטית מדי, עוברת בנקודות הלא נכונות, העצירות בה לא בעִתן ולא במקומן, ההולכים האחרים […]

שיעור באחריות
sep

שיעור באחריות

אוי התרפים, התרפים. רחל אמנו גנבת התרפים ההקטנה. לפני המון פרקים גנבה אותם מלבן והחביאה אותן מתחתיה. יוסף עושה לאחיו עלילה בהשראתה. אחרי שהוא משתכנע בכנותם הוא מפנק אותם במזון כמה שיצטרכו ומשיב את הכסף […]

יראת השררה, יראת ה’טייטל’
sep

יראת השררה, יראת ה’טייטל’

אנושיות מפעימה בוקעת מיוסף, דווקא בפרק הקשה הזה. כי הרי במבט ראשון הוא מנסה את אחיו ניסיון קשה, במשחק מרושע כמעט, אכזריות ורוע לב לשמם. מה זה צריך להביע? הנה האחים שלו מגיעים סוף סוף […]