Uncategorized

את הנקמה מומלץ להגיש קרה

על סבא אמן, אבא כימאי וארון קודש אחד נעלם

בתצלום: הסבא אלברט סמית (אורי צורף), מלבורן (אוסטרליה), 1964. באדיבות המשפחה

בהיותי בוגרת המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל (וכמעצבת בדימוס) הפרק הטכני הזה מדבר אלי. גולת כותרתו היא תיאורו המפורט של אובייקט ייחודי, ים הנחושת – תיאור שהינו כה מדוייק, עד שניתן להפיק ממנו שרטוט וכתב כמויות, ולשלוח לייצור.

אשר למעצב הקדום, חירם הצורי, לפי רבי יוחנן, לפנינו אומן, חרש נחושת משבט נפתלי, שאחד מאבות אבותיו היה אהליאב בן אחיסמך, שותפו של בצלאל בן אורי בבניית המשכן. ועליו כתב רבי יוחנן: “מנין שלא ישַנֶּה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו?” (בבלי, מסכת ערכין, דף טז’ ב’).

המחשבה על המעצבים הקדומים, ועל העברת האומנות מאב לבנו מזכירה לי את הקשר הנוסף שלי לבצלאל: סבי מצד אבי, נוצרי, יליד אוסטרליה, נולד בשם אלברט סמית’ ומת כאורי צורף, שם עברי שהעניק לעצמו כמחווה לבונה המשכן. אמן היה סבי, צייר ופסל, וגם נגר אומן שהתמחה בגילוף בעץ זית. יצירתו הגדולה בתחום זה הייתה ארון קודש לבית הכנסת “של איזה who knows בתל אביב שחסכו בשביל זה שנים”, כך בלשונו של אבי.

“מה שם בית הכנסת?”

לאבי אין מושג. בשעתו, אמו הפצירה בו לעשות כבוד לאביו ולנסוע לראות את העבודה, אך הוא סירב. אביו לא נכח בטקס סיום האוניברסיטה שבו הוענק לו תואר בכימיה, והוא החליט להשיבו באותו מטבע, והמתין שנים להזדמנות. “את הנקמה” הוא אומר לי עכשיו, “מומלץ להגיש קרה”.

ולשאלתי, לא, הוא לא חש חרטה. ולא ייתן לזה לטרוד את שלוותו על ערש דווי.

בכימיה בחר אבי, בין היתר, משום היותה ההיפך מאמנות. כבן לשני אמנים ואומנים, שפרנסו בדוחק רב את ששת ילדיהם, הוא נשבע לעצמו שחייו יהיו אחרים, שאנחנו, ילדיו, אחי ואני, לא ניאלץ למכור עיתונים. ואנחנו, גם אם לא גדלנו עם כפיות של כסף בפה, אמנם לא נאלצנו למכור עיתונים, וניתנו לנו המימון והזכות ללמוד מקצועות לפי בחירתנו, והלכנו אחר לבנו – וכעת, אנחנו בתחומי האמנות, מתפרנסים בדוחק. אנחנו נקמתו הקרה של סבינו המת, האמן.

*ועוד נקמה קטנה: סבי אהב מאוד את התנך ונהג לקרוא ממנו מדי ערב לששת ילדיו. המינון היה גבוה מדי בשביל אבי, אך האהבה עברה אל הנכדה והנה שמו ותמונתו כאן, באתר שכל כולו אהבת התנך.

שהם סמיט, סופרת, סופרת ילדים ומתרגמת. כלת פרס לאה גולדברג לספרות ילדים תשע”ז

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*