Uncategorized, אנשים

בטי דבוס לא רוצה להחזיר כסף לסטודנטים שנעשקו על ידי נוכלים

תובעים כלליים של 23 מדינות, בהנהגת התובעים הכלליים של קליפורניה ומסצ’וסטס, תובים את שרת החינוך של ממשל טראמפ בטי דבוס על השינויים שהיא הכניסה לתוקף בכל הנוגע להגנה כל האינטרסים של סטודנטים שנרשמו ללימודים במוסדות חינוך פיקטיביים, ושילמו עבור ההרשמה בעזרת הלוואות סטודנטים ממשלתיות. הצו נשיאותי של אובמה, שחרר את הסטודנטים האלה מחובת החזר ההלוואות, והפעיל את כל גורמי האכיפה כדי לאתר את הנוכלים שהתחזו למוסדות חינוך לגיטימיים, גבו כספים מסטודנטים רעבים להשכלה, ונעלמו עם הכסף, במטרה לחלט מהם את הכספים ולהחזירם לסטודנטים

 

“זה נראה כמו סרט נחות ישן שכבר ראינו”, אומר התובע הכללי של קליפורניה קסבייר בסרה, “משרד החינוך של בטי דבוס לא מעוניין במימוש הצו של אובמה, לא עושה כל ניסיון לתקן את המעוות, וזה לא מפתיע

 

התביעה כנגד דבוס הוגשה בבית המשפט המחוזי של צפון קליפורניה והיא טוענת שהחלטת משרד החינוך לביטול הצו של אובמה, מפירה את חוק נוהל הסדר הציבורי (יש דבר כזה). כמו כן מבקשת התביעה להורות למשרד החינוך להחזיר מיד לתוקף את ההגנה על הסטודנטים על פי הצו הנשיאותי של אובמה. “ההתנהלות של משרד החינוך כלפי הסטודנטים הנפגעים הינה גחמנית ושרירותית”, אומרת הצביעה בין היתר, ובסרה מוסיף ואומר: “במילם פשוטות הם מפקירים את הסטודנטים לגורלם, ונותנים יד להונאה הפלילית של הנוכלים שלקחו מהסטודנטים את כספם מבלי לתת כל תמורה

 

משרד החינוך סיפק את התגובה הבאה: “זהו עוד ניסיון מונע באינטרסים פוליטיים במטרה להרשים את קהל הצופים, ולזכות בכמה כותרות עיתונים זולים, והמדיה כמו תמיד שמחה לשתף פעולה. לכל מתבונן אובייקטיבי ברור שחוק ההגנה על הלווים מפני הונאות, מבטיח שלווים זכאים לסיוע כספי במידה והם אמנם סובלים מנזקים, ולא מסיר את האחריות מבתי הספר

 

החוק הקיים, לווים שקיבלו הלוואות פדרליות, זכאים למחילה על חובם, במידה ובית הספר בהם הם לומדים לא מספק את השירותים עליהם הוא התחייב בעת הרשמת הסטודנטים, או אם הוא היה מעורב בהפרת חוקים מקומיים מסויימים

 

בשנת 2015, אחרי שמספר קולג’ים למטרת רווח, נסגרו באופן פתאומי, ממשל אובמה הנהיג תקנות שמקילות על הסטודנטים שהיו רשומים בהם, לקבל מחילה מלאה על הלוואות הלימודים שלהם

 

בסרה כבר תבע את שרת החינוך בשנת 2017, ופסק הדין אילץ את משרד החינוך להבטיח הקלות לסטודנטים המרומים

 

בשנת 2019, הכניסה שרת החינוך שינויים בהנחיות של ממשל אובמה בנושא, והפכה את קבלת ההקלות הרבה יותר קשות מבחינתם של הסטודנטים, בטענה שמדיניות ממשל אובמה הייתה פרוגרסיבית מדי. “כאשר חוק הגנת הלווים נחתם בשנת 1955”, טוענת דבוס, “כמעט ולא נעשה בו שימוש. במהלך 20 השנים שבין 1955 ל2015, הוגשו בסך הכל 60 תביעות. ואז הממשל הקודם הפך את התקנות לנשק כנגד מוסדות ההשכלה שהוא לא אהב. הממשל של אובמה השתמש בחוק באופן מפלה, וכתוצאה מאז שנת 2015, יש עליה של 5000% במספר התביעות

 

השינויים אותם ביצעה דבוס נכנסו לתוקף ב 1 ליולי האחרון. הקונגרס ניסה למנוע את השינויים האלה באמצעות חקיקה משלימה, אבל הנשיא מאן לחתום על הצעת החוק והשאיר את החלטותיה של דבוס בתוקף

 

התביעה החדשה כאמור טוענת בין היתר ש”השינויים של דבוס עומדים בניגוד לדרישות הקונגרס כלפיה, להנהגת מסלול יעיל שיאפשר ללווים הנפגעים לקבל סיוע מהממשל

 

התובעים הכלליים פרסמו כחלק מהתביעה, מסמך שהתפרסם על ידי שלטונות בתי המשפט הפדרליים בחודש ספטמבר 2019, המראה במדוייק את תוצאות צעדיה של דבוס: רק 4% מהתביעות שהוגשו למשרד החינוך על ידי סטודנטים – אושרו

 

השוואת תוצאות תקנות אובמה מנובמבר 2016, לאלה של דבוס ב 2018, מראים בבירור ירידה של 90% במספר הסטודנטים שקיבלו את סיוע משרד החינוך בביטול מלא או חלקי של חובם

 

 

 

 

 

 

Your Comment/התגובה שלך