Uncategorized

האם אובאמה "מרים ידיים"?

האם כורע אובאמה תחת הלחץ הרפובליקני ועומד לאבד הרבה נקודות, אם לא להפסיד בנוק אאוט אצל תומכיו?

אתמול יום רביעי, כך נודע, הפעיל הנשיא לחץ על מנהיגי הדמוקרטים בקונגרס ובסנט, לשקול תכנית מרחיקת לכת, לצמצום החוב הלאומי. תכנית שתאלץ את הדמוקרטים להסכים לשינויים מפליגים במערכות ה”סושיאל סקיוריטי” וב”מדיקייר”, בתמורה להסכמה רפובליקנית להגדלת נטל המס על בעלי היכולת.

בשיחה עם ראשי הסנט והקונגרס הדמוקרטיים, שנועדה להתקיים בבקר יום חמישי, (היום), מתכנן אובאמה לטעון שהושגה הסכמה נדירה וחד פעמית, עם הרפובליקנים, בנוגע לגודל והיקף הבעיות בתקציב ושעל מעצבי המדיניות הכלכלית בקרב הדמוקרטים, לנצל את הרגע ולקבל החלטה דרמטית.

כחלק מהצעתו, מציע הנשיא, צמצום משמעותי בהוצאות על  ה”מדיקייר” ובפעם הראשונה הוא מתבטא לגבי הצורך לצמצם את עלויות הקשורות ב”סושיאל סקיוריטי”, טוענים מקורבים משתי המפלגות, שעמם התייעץ אובאמה.

“קרוב לוודאי שיש נציגים דמוקרטיים, שאינם מאמינים בצורך ברפורמה כלשהיא”,אומר מנהיג דמוקרטי, המכיר היטב את דרך החשיבה של הממשל, “אבל נדמה שיש עכשיו כמיהה, לבצע מהלך משמעותי. רגעים כאלה, אינם מזדמנים יותר מפעם בעשור וזאת תהיה טעות חמורה, אם ניתן לרגע הזה לחלוף”.

“הצלחה” של תהליך חקיקה כזה, יעמיד במבוכה את הרפובליקנים ואת הדמוקרטים כאחד. בשתי המפלגות, יש מתנגדים רבים לתכנית. הדמוקרטים יאלצו להתמודד עם הפרת ההבטחה לבוחריהם, לשמור על כל רשתות הביטחון הסוציאלי שנתנו לפני הבחירות. הרפובליקנים מצידם, יאלצו להתמודד עם האידיאולוגים שהעניקו להם את הרוב בקונגרס ואולי עוד יותר גרוע, עם כל התורמים הגדולים, שמימנו את מערכת הבחירות של המועמדים הרפובליקנית, מתוך הבנה שבמידה ויבחרו, הם יפעלו ללא לאות, לקידום האינטרסים של בעלי ההון.

כידוע, מסרבים הרפובליקנים בקונגרס, לדון בהעלאת תקרת החוב הלאומי. מה שיאפשר לאוצר לממן על ידי הלוואות והדפסת כסף, את אותו חלק של החוב הלאומי האמור להיפרע ב 2 לאוגוסט. כתוצאה, עלולה ארה”ב, בפעם הראשונה בהיסטוריה להימנע מתשלום ולהפוך ל”חדלת פרעון”. על רקע זה, נראית הצעתו של אובאמה, כניסיון נואש, לחצות את ה 2 לאוגוסט בשלום.

בשיחות פרטיות, מוכנים בכירים דמוקרטים לומר, שלדעתם, אין זה אלא ניסיון מצידו של אובאמה, להציג לראווה לציבור הבוחרים, את נכונותו לעשות פשרות עם הרפובליקנים. מול העקשנות הרפובליקנית, המסרבת בכל תוקף להגדיל את הכנסות האוצר האמריקאי, על ידי העלאת המיסים על בעלי היכולת.

“בשיחות מוקדמות”, אומרים מעורבים בשיחות המסרבים להזדהות, “שניהל אובאמה עם יו”ר הקונגרס, ג’ון ביינר ושבה הציג הנשיא תכנית שאפתנית לצמצום החוב הלאומי, על ידי שינויים בחוקי המס, לא הושגה כל הסכמה”.

שמואל אביב

Your Comment/התגובה שלך