יהדות

ההטיה התחלפה מאת: אורי הופרט –

 

המתנחלים המשיחיים שמטים ל”ממלכת יהודה”, ומחוברים למשיחיים האוונגליסטים, מביאים את ישראל למאבק הרסני, למלחמת גוג ומגוג, ולהרס המדינה היהודית שנבנתה לתפארת.

ממשלת הימין המשיחית הפכה את השטחים ואת המתנחלים ליעד המרכזי, “ממלכת יהודה“. המוסדות הדמוקרטיים המגנים על האדם, על החלש ועל המיעוט – אינם רצוייםעדיף לשמר את הבוחר הדתי ואף החרדי, חסרי הרגישות כלפי האדם וחירותולממשלת הימין המשיחי די ברשות המבצעת, לא דרושות לו הרשויות המחוקקת, השופטת והמבקרתבמגילת העצמאות יש ניצנים “הרסניים” –זכויות אדם, כיבוד מיעוטים, השתייכות לעמים הדמוקרטייםלכןממשלת הימין מעדיפה למוטט את מגילת העצמאות ואת “חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו“. נוצר לממשלה צורך בהתאמת הבסיס החוקתי של “ממלכת יהודה” הכופה את ריבונותה בשטחים.

מנחם בן הצהיר השבוע (“הארץ” 12.02.18) שהוא, המתנחל, מוצא פתרון לרוב היהודי במדינה דו-לאומיתבגיורים של “מתייהדים ומתגיירים למיניהם“. תפיסה “ליברלית”. נראה שהוא נכון להתאזרחות של כל הקבוצות האתניות, ובלבד שיבצעו “מילה כהלכה” לשמירת הרוב יהודי.

שרת המשפטים איילת שקד ביטאה השבוע (“הארץ” 13.2.18) את המגמה האנטי-דמוקרטית: “יש לשמור על הרוב היהודי גם במחיר של פגיעה בזכויות אדם“. לכן, “חוק הלאום” הוא המענה החיוני ל”ממלכת יהודה” המתהווה לנגד עינינו.

מפלגות האופוזיציה לא מזהות את ההטיה החדשה הנוצרת מול ענינו, והן נרדמות מול ההטיה השיטתית של מדינת ישראל לממלכת יהודהגם דביקות הימין ב”ירושלים השלמה” היא תסמין לאובדן ישראליותה של המדינה – כדי לקיים את מדינת ישראל יש לכבד את אופייה הרב-דתי והרב-אתני של ירושלים, הקדושה ליהודים אך גם למוסלמים ולנוצרים.

כדי לקיים את מדינת ישראל חובה להחזירה ליעדיה: לשמור על שלטון החוק, להיפרד מהאוטונומיה הפלסטינית, לקבוע גבולות למדינת ישראל, להחזיר את ילדינו החיילים הביתה, ולחזור לחינוך ממלכתי אחיד – חילוני, דתי וחרדי, יהודי וערבי.

המשיחיות היהודית, ובת-בריתה הנוצרית המשיחית האוונגליסטית (המצפה להתנצרות היהודים)– הן תפיסות-עולם בלתי-תבוניות, המובילות אל תהוםהמשיחיות משחררת מהמוסר האנושי, למען מטרה “נשגבת” של הכנת בואו של המשיחההטיה החדשה מתרחקת מהתפיסה הדמוקרטית, ויוצרת חיבור הכרחי אל קבוצות שוליים דתיות, לאומניות וגזעניות – החיבור יקל עליהם להיאבק במיעוט האסלאמי שבתוכנו.

התחברות אל האנטי-דמוקרטיים, הלאומנים והאנטישמים, היא תולדה הגיונית של ההטיה החדשהכך המפגש של ח”כ יהודה גליק עם ראשי המפלגה הלאומנית-אנטישמית האוסטרית, הברכה של השר לשעבר רפי איתן למפלגה הנאצית הגרמנית, והתבטאות של יאיר נתניהו, בנו של בנימין נתניהו.

המהפך מתחולל על-פי צווי הממשלה הנוכחיתומנתק את ישראל מיהדות העולם יהדות סובלנית, ליברלית, חילונית, וברובה רפורמית וקונסרבטיבית. מדינה הזונחת את יהדות העולם, המתחברת אל פוחדים מזרים ואנטישמיים שאבותיהם השמידו את אבותינו – מתנתקת בברור מיהדות העולם בכלל ומיהדות ארה”ב בפרט, ומאבדת את יעודה כמדינה שקמה ב-1948 ובוטאה במגילת העצמאות.

משיחי היהדות שבתי צבי (שנכנע לאסלאם) ויעקב פרנק (שהתנצר) – היו משיחי שקרמותר להניח שהמשיחיות של המתנחלים ואנשי “ארץ ישראל השלמה”, המחוברים כאמור למשיחיות האוונגליסטית – עלולה להביא את ישראל למאבק כוחני הרסני, למלחמת גוג ומגוג, ולהרס המדינה היהודית שנבנתה לתפארתזוהי סטייה דרמטית ממטרותיה של מדינת ישראלהמשיחיים הישראלים יימשכו לאזורנו את רוסיה, שתפעל מעל ראשי מדינת ישראל וארה”ב.

העם היהודי, המוכר כחכם, נופל במלכודת שהוא מכין לעצמו.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*