Uncategorized

הלב של אמציה

“הלב מתגדל” אומר המדרש ומביא לראיה את ליבו של אמציה. הלב המתגדל הוא לב גדול שמכיל 58 אפיונים שונים של הלב האנושי

יש משהו לא מאוזן, הפכפך, בדמותו של אמציה. המלך שבתחילה מתמסר לתורת משה ולדברי הנביא ולאחר מכן הופך את עורו ומשתחווה לאלוהי שעיר. חוסר האיזון שבו בא לידי ביטוי גם בהחלטה הנמהרת, משוללת ההיגיון, להילחם כנגד ממלכת ישראל החזקה ממנו בהרבה. את השיבוש שבשיקול הדעת של אמציה מזהה יואש מלך ישראל “אָמַרְתָּ הִנֵּה הִכִּיתָ אֶת אֱדוֹם וּנְשָׂאֲךָ לִבְּךָ לְהַכְבִּיד עַתָּה שְׁבָה בְּבֵיתֶךָ לָמָּה תִתְגָּרֶה בְּרָעָה וְנָפַלְתָּ אַתָּה וִיהוּדָה עִמָּךְ” (דברי הימים ב כה, יט).

יואש מזהה את מוקד הבעיה בליבו של אמציה “וּנְשָׂאֲךָ לִבְּךָ לְהַכְבִּיד”, ליבו של אמציה סוחף אותו למקומות הרחוקים ממחוזות ההיגיון. יואש גם מנבא את הסוף הידוע – “ליבך נשאך” (גם במשמעות – הרימך), אבל אתה תיפול.

ליבו של אמציה מוצא את מקומו בשיאו של מדרש מעוצב להפליא במדרש קהלת רבה (א, יז). המדרש מונה 58 דברים שונים שמופיעים במקרא כביטויים של הלב – הלב רואה, הלב שומע, הלב נופל ועוד ועוד. (את המדרש המלא הבאנו כאן). לכל אחד מהביטויים מצמיד המדרש פסוק. המדרש מסתיים בסדרה הבאה:

הלב חורש, שנאמר: (שם ו) תהפוכות בלבו חורש רע.
הלב מקבל מצות, שנאמר: (שם י) חכם לב יקח מצות.
הלב עושה זדון, שנאמר: (עובדיה א) זדון לבך השיאך.
הלב עושה סדרים, שנאמר: (משלי טז) לאדם מערכי לב.
הלב מתגדל, שנאמר: (דברי הימים ב כה) ונשאך לבך. הוי, “דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי וגו'” (קהלת א, טז).

המדרש המופיע על דברי הפסוק בקהלת “אמרתי אני בלבי” מסיים בסדרה של ניגודים, הלב מקבל מצוות, אך גם עושה זדון, הוא חורש רע ומבקש טוב. התיאור האחרון הוא “הלב מתגדל”. ייתכן שגדלות הלב, זו המופיעה אצל אמציה, היא המתאימה מכל לסיים רשימה של 58 תיאורים שונים של הלב. שהרי הלב המתגדל הוא היסוד לשפע הנרחב כל כך של הרגשות והשאיפות של הלב. גדלות הלב היא שמביאה לגבהים, והיא שמנפצת אל התהומות. הלב הגדול שמרים ומשפיל, הוא שמסיים את הרשימה המדרשית שרק לב גדול מאוד יכול להכיל.

דניאל שרשבסקי, מלמד מקרא ומדרש במסגרות שונות. חבר מערכת 929

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*