יהדות

התקווה עם עדכונים קלים \ שמואל אביב

כו-אול עוד בלבב פ-א-ני-אי-מה \ לוחש ניגון קולה של אמא \ “התקווה” כאן – היא לא תפסיק להתנגן \ גם אם מחר \ העם יבחר \ מנהיג חדש שיזדמן

נפש יהודי הו-הו-מי-איה \ קולו בקלפי עוד יפציע \ ככה זה בדמוקרטיה – מה לעשות

עוד יכול לקרות פתאום \ שהנבחר יהיה “אדום”. \ קבלו אותו ותנו לו לנסות

ולפא-ת-אי מיזרח קה-אה-די-אי-מה \ ללא טיפת דעה קדומה \ הוא עוד ישבור את הכלים ויתקן

זה לא אומר שכבר עכשיו \ תזרח השמש בזהב \ יקח קצת זמן ללמוד ולהתעדכן

עין לציון צו-או-פי-אי-יה \ איך תהליך האפיה \ יוצר מצב חדש על המפה

הימין קצת זז לשמאל \ במאמץ מאד גדול \ נראה מי עוד ירים את הכפפה

עוד לא אבדה תיקווה-תאה-נו \ אפילו שם אנו איננו \ שתהיה שם מדינת פלאים מופתית

עם אור גנוז והרבה יופי \ עם נקיון מידות באופי \ ששוב נוכל לשיר לה “מה יפית”

התקווה בת שנות אלפה-אה-אים \ שסוף סוף נמחא כפיים \ ונשיר בלב הומה לה שיר חדש

ואולי אז ילדנו \ יצטרפו גם הם אלינו \ ויעלו על המטוס בלב נרגש

להיות עם חופשי ב-א-א-ארצ-אנו \ זאת הרי היא תקוותנו \ מאז ניטשה מולדת ישנה

שלחיות בה לא יכולנו \ ולמות בה לא רצינו \ עורגים מכאן והיא אינה עונה

ארץ ציון ירושה-לה-א-אים \ עכשיו “מרכז”, כבר לא שוליים \ כמעט כמו אז \ (ה”שמאל” עכשיו, גם הוא זז למרכז

אומרים ישנה שם ארץ שתעמוד יפה בפרץ \ והיא תשוב להיות מתוק מעז

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*