Uncategorized, פוליטיקה

לישראל אין חובה לבדוק מיהם האנשים שנורו בעזה מאת עו”ד יותם אייל

מי שמכניס עצמו למקום של פעילות עוינת נגד המדינה צריך לקחת בחשבון שהוא יכול להיפגע

דווקא עכשיו, אחרי שבשבוע שעבר התגלה כי ההרוגים בעזה היו ברובם המוחלט מחבלים, חשוב להגיד בקול רם: לישראל אין חובה לבדוק מיהם האנשים שנורו. לעומת זאת, כן קיימת חובתה של המדינה להגן על גבולותיה ואזרחיה, ומי שמכניס עצמו למקום של פעילות עוינת נגדה צריך לקחת בחשבון שהוא יכול להיפגע.

בואו לא נהיה פתאים. להפגנות בעזה, אשר מובלות בידי ארגון המחבלים הרצחני חמאס, אין שום כוונות תמימות. בכל אחת מהן היו יידויי אבנים ונורתה אש לעבר חיילי צה”ל, התפוצצו מטענים ונזרקו עפיפוני תבערה, ונעשו ניסיונות של מחבלים לטפס על הגדרות במטרה לחדור לשטח ישראל ולבצע פיגועים.

הפגנות תמימות? מתפרעים בגבול רצועת עזה. צילום: AFP

צה”ל מחויב להגן על תושבי ישראל. זוהי זכות אוניברסלית של מדינה להגן על גבולותיה ואזרחיה והיא מוכרת הן בדין הבינלאומי והן בדין הפנימי, כאשר הבסיס להקמת מדינה ריבונית הוא יכולתה להגן על שטחה. שלילת זכות זו כמוה כוויתור המדינה על ריבונותה.

אז איפה בדיוק הבעיה? היא מתחילה בכך שההפגנות בעזה לובשות אצטלה אזרחית ובמשתתפי ה”הפגנות” ישנם גם אזרחים שלא משויכים באופן ישיר לחמאס או לארגון טרור אחר, מה שמעמיד את השאלה האם ניתן לכנותם לוחמים או שהם מוגדרים אזרחים?

זוהי בעיה שבתחום המשפט ההומניטרי מנסים להתמודד עמה כבר שנים ועד היום אין לה תשובה חד משמעית. דיני הלחימה נוסדו בשביל להגדיר את שדה הקרב, ובמלחמת העולם השנייה הוגדרו לוחמים כבעלי מספר סממנים: לובשי מדים, נושאי נשק בגלוי, שייכים למערכת היררכית ושומרים על עקרונות הלחימה ההומניטריים.

אין ספק כי ארגוני הטרור אינם עומדים בכללים אלו, הם משתמשים בזהות אזרחית כדי להסוות את צעדיהם, אינם נושאים נשק בגלוי, וכמובן שלא מכבדים שום זכויות אדם. לכן במקומות שונים ניסו למצוא הגדרות חדשות אשר מתאימות ללחימה זו והוכר המושג “לוחם בלתי חוקי”, שאף חוקק כחוק במדינת ישראל, ומגדיר את המחבלים כמטרה לגיטימית שאינה אזרחית ומותרת לפגיעה.

מתי הופך אזרח למטרה לגיטימית? ברגע שהוא נוטל חלק ישיר במעשה איבה. עקרון זה נכתב בסעיף 51 (3) לפרוטוקול הראשון לאמנת ז’נבה, שאמנם אנחנו לא חתומים עליה אך הוא הוכר כדין מנהגי ומדינת ישראל קיבלה אותו על עצמה.

“ההפגנות” בעזה אינן תמימות, אדם שבוחר מיוזמתו להשתתף בהפגנות שמטרתן להוות כסות למעשי טרור, הוא משתתף ישיר בפעולת הטרור ומאבד את זכויותיו להגנה. למרות זאת, צה”ל, כצבא המוסרי ביותר בעולם, אינו יורה סתם באנשים, אלא רק במקרים בהם קיימת סכנה לגבולות ישראל או חייליו.

חשוב להדגיש כי מרגע שלהפגנה לא קיים אופי תמים, לצה”ל יש את הזכות להשתמש גם באש קטלנית וזאת ללא קשר לזהות האנשים המשתתפים בהפגנה. כך שכפי שציינתי, מי שבוחר מיוזמתו להיכנס לאירוע כזה – שייקח בחשבון כי הוא יכול להיפגע.

חובתם להגן על המדינה ואזרחיה. חיילי צה”ל מול ההפגנות האלימות בגבול רצועת עזה. צילום: AFP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*