חדשות

מאת דן לביא14.5 מיליון יהודים חיים ברחבי העולם – פחות מאשר לפני השואה

ערב מלחמת העולם השנייה חיו ברחבי העולם 16.6 מיליון יהודים, מתוכם רק 449 אלף בארץ ישראל • כיום חיים בישראל 6.446 מיליון יהודים, המהווים 44 אחוזים מיהודי העולם • ארצות הברית במקום השני עם 5.7 מיליון יהודים

צילום: דודי ועקנין

בעולם יש כשני מיליון יהודים פחות מאשר ערב מלחמת העולם השנייה, כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהפיצה נתונים בנוגע למספר היהודים ברחבי העולם, לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

על פי הנתונים המעודכנים לשנת 2016, 14.511 מיליון יהודים חיים בעולם – שני מיליון פחות מכמות היהודים שהייתה טרום מלחמת העולם השנייה והשמדת כ-6 מיליון מיהדות אירופה על ידי הנאצים.

הנתונים מעלים כי בשנת 1939, ערב מלחמת העולם השנייה, חיו בעולם 16.6 מיליון יהודים – מתוכם 449 אלף התגוררו בארץ ישראל. תשע שנים לאחר מכן, בעת שהוקמה מדינת ישראל, היו בעולם 11.5 מיליון יהודים מתוכם 650 אלף בישראל.

הלכה למעשה, בקום המדינה חיו בישראל כ-6% מכלל היהודים בעולם לעומת כ-44% היום.

בצל חגיגות ה-70 למדינה, ישראל היא המדינה עם כמות היהודים הגדולה ביותר – 6.446 מיליון ליתר דיוק – כך על פי הלמ”ס. ארה”ב נמצאת במקום השני עם 5.7 מיליון, בצרפת חיים 456 אלף יהודים ובקנדה ישנם 390 אלף יהודים.

ומה באשר למקומות נוספים? 290 אלף חיים בבריטניה, 181 אלף בארגנטינה, 176 אלף ברוסיה, 117 אלף בגרמניה ו-113 אלף חיים באוסטרליה.

בלמ”ס ציינו כי מקור הנתונים שפורסמו הינו מדור דמוגרפיה וסטטיסטיקה של היהודים, המכון ליהדות זמננו ע”ש א. הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*