Uncategorized

מי לובש את השרביט בבית

בעיני הילד אבא הוא יצור פלאי ענק וכל יכול, עד השלב שבו מתחיל הילד לחשוב שהוא הבוס, הוא נועד למלוך על ג’ירף הקסמים הזה

כאבא לילדים קטנים, אני יודע שבעיני ילדיי יש לי כוחות פלאיים. הקטנות מבקשות ממני לתקן בננה שנשברה, לעשות שיהיה עוד פעם יום כשלילה ועוד…
אנחנו המבוגרים – מתנשאים לגובה רב בעיניהם (כן, גם אני). אנחנו מפעילים את הידיים ברמת דיוק מופלאה, יש לנו כוח פיזי, אנחנו מתמצאים בעולם, אנחנו מפעילים את קסם הבישול ואת קסם הניקיון והסידור. אנחנו יודעים להפעיל את השלט.
ילד קטן רואה את הוריו בפליאה מתמדת. בעיניו היצור הענקי הזה, הנוהג בקופסת פח גיגנטית ומפתיע לרוב לטובה ביכולותיו בעולם, אינו “ילד גדול”, הוא בכלל יצור אחר. ילד הוא ילד ואילו ההורה בעיני ילדו הוא סוג של ג’ירף קסמים שכזה, שיודע להרים אותך באוויר, לרקוד אתך, לסחוב מזוודה כבדה, להשתמש בכוח גדול ויחד עם זה להיות הכי עדין שבעולם כשהוא מנגב לך את הדמעות.

מערכת היחסים עם ההורים מתחילה בהתאהבות דו צדדית ואז הילד מתחיל לחשוב שאולי הוא הבוס של יצור הקסמים הזה. אולי הוא, הקטן, נועד למלוך על כוחותיו של ההורה ולהורות לו כיצד להשתמש בפלאי נִסיו. אז מתחיל תיקון רציני של מערכת היחסים, ההורה מסביר לילד לאט לאט שהוא רק מלווה ומדריך אותו לקראת היום שבו יהיה הילד עצמו ג’ירף קסמים כמו אבא ואימא.

התהליך הזה של אבינו שבשמים להיות אבא לעם ישראל עד שנצליח להסתדר בעולם כמעט ללא עזרתו, מגיע לנקודה קריטית. אלוהים רואה שמצב העם בעייתי, הם לא מצליחים לגייס כוחות כדי להשתתף בכיבוש הארץ ביחד עם הקב”ט שבמרומים, רק רוצים שאבא יעשה את כל העבודה. עם ישראל אפילו לא מנסים לגרוב גרב אחת בעצמם. ועכשיו הם מגיעים לשלב המוטעה של אדנות על אדוני.

כשקורח ועדתו מבקשים מהשם “נא לאשרר את מינויו של משה רבנו בעזרת נס”, הם חושבים שאלוהים זה “גוגל” ששואלים אותו בעזרת מחתות – “ראי ראי שעל הקיר, מי המנהיג הכי בכיר?”, אלוהים קולט את קורח ועדתו ומבין שההליך החינוכי של בניו מגיע למבוי סתום, מעכשיו הם מרגישים למעלה והוא חלילה למטה. והפעם מתוך האבא של אבינו שבשמים יוצא מלך העולם והוא מלך קשוח מאוד, הוא לא מתאפק ו”שורף את המועדון”. קורח ובני עדתו נבלעים נלב”עים בפי האדמה והופכים לנפט סעודי.

קובי אוז הוא זמר ויוצר

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*