Uncategorized

משחקי אור וחושך

משה הוביל בעיקר את סדרת המכות האחרונה, זו שכוונה אל השמים, וזו אכן זעזעה את פרעה באמת. על המכות הראשונות הוא התגבר, ואף למד לנצל את רצונו העמוק של משה להתפלל למען מצרים ולעצור את המכות. על הברד הוא הגיב בהיסטריה – “חטאתי הפעם! ה’ הצדיק ואני ועמי הרשעים” (ט, כז), ועל הארבה הוא אמר – “חטאתי לה’ א-להיכם, ולכם” (י, טז).

הסיבה הנראית לעין נגזרת מהדת המצרית, שבראש הפנתאון שלה ניצב אֵל השמש. כאשר כוסתה השמש על ידי הברד, ואחר כך, על ידי הארבה, פרעה נרעש וחרד. רק אז החל גם משא ומתן רציני על תנאי השילוח.

אחרי שהמכה חלפה, והשמש שוב האירה כדרכה, התחזק פרעה באמונתו, וממילא חזר בו מכל הסיכומים. ה’ חיזק את לב פרעה, על ידי חיזוק אמונתו הדתית.

אחרי שלושה ימים של חושך יימאס לפרעה המאבק הזה, והוא יאיים על משה – “ביום רְאֹתךָ פָנַי, תָמוּת” (י, כח), ואז תבוא מכת בכורות בחצי הלילה, מידע על מתים יגיע מכל בית, ופרעה לא יֵדע אם ומתי יזרח לו אל השמש שאליו הוא נושא תפילותיו בעת הזריחה – רק אז יסכים פרעה לשילוח כולל ללא תנאים, וללא ערבויות לחזרה. אילו ידע פרעה שהשמש תזרח כרגיל, לא היה מסכים בשום אופן.

הוכחה: אחרי שלושה ימים של זריחה רגילה, הוא יחזור לאמונתו, וירדוף אחרי בני ישראל. טביעת צבאו בים סוף תתרחש באשמורת הבוקר.

הרב יואל בן נון מלמד ומפרש תנך

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*