Uncategorized

סוד התשוקה

“ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן ה’ את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה” (ב כא). “על כן יעזוב איש את בית אביו ואת אמו ודבק לאשתו והיו לבשר אחד” (ב, כד) קורא וחושב: סוד התשוקה והמשיכה הגנטית בין האיש לאישה הוא הגעגוע לבשר האחד. כשאדם הראשון התעורר באותו בוקר הוא חש שחסרה לו צלע. זו שנלקחה ממנו כשישן. והנה הוא רואה למולו את הצלע הזו, שעליה נקרמו בשר ועור, הלא היא האישה. מאותו הרגע ואילך הוא חושק בה, שכן רק אם ידבק בה יחזור לשלמותו לרגע קצר. אחר כך מיד ישוב להיות רק חלק אחד מתוך השלם. מעשה האהבה הוא חזרה לאותו הלילה. באופן אישי אני משווה את חיי שלפני הנישואין, כשהתשוקה הייתה לא ממוקדת ולא מוסברת, ליום לידת בני הבכור. אז הרגשתי שלהרף עין נגלה לי איזשהו סוד. משהו הבהיק ומיד חזר לאפלת המסתורין.

צילום ערן צור: שרון דרעי

תמונה: Athanasia Nomikou/ shutterstock.com

ערן צור הוא זמר ויוצר

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*