Uncategorized

פסח לא כשר ושמח

רבים יש בינותינו אשר בשגרת הימים מעגלים פינות רבות, ולפתע, כשמגיע הפסח – נערכים כלמסדר מג”ד. והנה, העוצמה הנחשפת בפסח הזה, היא בדיוק ההפך

איור: מיכל בן חמו

אחד הדברים הבולטים ביותר בחוויית הפסח של היום הוא הדקדוק וההקפדה. ההכנה הממושכת מראש, הזהירות מכל בדל חמץ שנשאר, הבדלת הכלים, הצחוּת והבוהק… רבים יש בינותינו, אשר בשגרת הימים מעגלים פינות רבות, ולפתע, כשמגיע הפסח – נערכים כלמסדר מג”ד.

והנה, העוצמה הנחשפת בפסח הזה, אשר עורך יחזקיהו בקהל יהודה וישראל, היא בדיוק ההפך. זהו סחף המאפשר לאי הדיוק להיסחף בו, לבוא בשעריו בלא שיפוט, בלא בירור.

אמנם הסירו את “המזבחות אשר בירושלים ואת כל המקטרות הסירו וישליכו לנחל קדרון” (ד”ה ב, ל יד), אבל “רַבַּת בַּקָּהָל אֲשֶׁר לֹא הִתְקַדָּשׁוּ” (שם, יז), “מַרְבִּית הָעָם… לֹא הִטֶּהָרוּ” (שם, יח), “אָכְלוּ אֶת הַפֶּסַח בְּלֹא כַכָּתוּב” (שם), ובכל זאת לא הייתה שמחה כזאת בירושלים מימי שלמה בן דוד!

יש מחסומים שפורץ רק שיטפון גדול. שיטפון לא יכול להיות נקי מרבב, הוא שוצף, אוסף בדרכו, יחד עם זרמי מים צלולים, גם עלים נודדים, מקלות, אבנים, אפילו מעט רפש פה ושם, וביחד – בכוח אדיר – מביא לקתרזיס. רגע הקתרזיס דק ומדויק, תמיד. אבל ההגעה אל פסגתו לא סותרת, ולפעמים אף מחייבת, את הערבוב שבדרך.

יחזקיהו ידע עד כמה עבה המחסום שנבנה בדרך אל השמיים בשנים האחרונות, גם האלוה ידע. ידעו שניהם שהפריצה היחידה האפשרית היא דרך שיטפון גורף, התרת רצועה שתאפשר את הרחבת החיבוק, הרעמה בכלי עוז, שיכסו בקולם גם על אי אלו צרימות.

לפעמים נדרשת דרישת האלהים בכל הלבב, ולאו דווקא טהרת קֹדש. לפעמים, צריך לדעת לפסוח, על מנת לשוב ולפסוח.

יערה ענבר עוסקת בכתבים היהודיים, כותבת ומלמדת במסגרות שונות

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*