Uncategorized, דיעות

צודק אך לא חכם

לא רק בכביש, גם בים הפתוח חשוב להיות חכם ולא רק צודק. נוסחה פשוטה זו איננה רווחת, לדאבון-לב בקרב ציבור מקבלי ההחלטות בישראל.

חלפה כבר למעלה משנה מאז פרשת המשט הימי לעזה, פרשה בה נקלענו לעימות הקשה בעת ההשתלטות על ה”מאווי מרמארה” הטורקית. שוב ושוב שאלנו את מומחי המשפט הבינלאומי כלום הייתה ישראל מוסמכת להטיל מצור ימי על רצועת עזה וכלום הייתה רשאית להשתלט בכוח על הספינות. לערוך עליהן חיפוש ולוודא שאינן מבריחות מטענים אסורים לחמאס.

חקרנו את דבר המשפט הבינלאומי, בדקנו מה מותר ומה אסור. את השאלה העיקרית לא שאלנו, ואף לא הפנינו למומחים הנכונים – כלום היה זה מעשה חכם לעצור את הספינות בלב ים ולמנוע מהן להמשיך לעבר הרצועה.

לאיש לא היה ספק – על סיפונן של ספינות המשט הטורקי לא היו מטענים של אמצעי לחימה. לא נדרשו לכך החיפושים שנערכו על הספינות שהוסטו לעבר נמל אשדוד. פעלנו כך רק לצורך מימוש העיקרון, לצורך מימוש זכותנו על פי המשפט הבינלאומי להטיל מצור ימי על הרצועה.

טעותנו הגדולה הייתה בכך שהעימות בפרשיה זו לא נוהל בבתי הדין הבינלאומי או בוויכוח בין מומחי משפט – העימות התנהל כולו בתקשורת הבינלאומית ובזירה המדינית. שם השתלט כוח צה”ל על ספינות שנוסעיהן אזרחים מכל העולם, השתלט על ספינות שהיה ידוע מראש שהן נושאות מטען “הומניטארי”. ובמהלך ההשתלטות נהרגו תשעה מנוסעי הספינה ונפצעו עוד למעלה מארבעים.

אכן, נוסעים “תמימים” אלה גילו התנגדות, יתר על כן – הם חיפשו את העימות האלים אשר נועד לשרת את מטרתם. ועימות זה נכפה עליהם על ידנו, בכוח  ההשתלטות שלנו על הספינות.

בינתיים דומה שניצלנו ממשט מס’ 2 – ההתקוממות העממית נגד שלטון אסד בסוריה הניעה כנראה את ראשי ה- IHH לדחות בינתיים את המשט. ניצלנו בינתיים מן השידור-החוזר של המחזה. הספקנו בינתיים להצהיר כי ישראל איננה יכולה להתיר כניסת אמל”ח מסוכן לתחומי הרצועה, כי המשפט הבינלאומי מתיר לנו לקיים מצור ימי ומתיר לנו לעצור ולחפש מה המטען שבבטן הספינות, ושוב היינו מוכנים ליפול אל תוך המלכודת שראשי ה- IHH טומנים לנו.

דחיית יציאתו של המשט נותנת לנו הזדמנות-פז להפוך הקערה על פיה. שינוי המדיניות לא יוצג הפעם ככניעה לטרור.

למה לא נודיע כי אין ישראל מטילה סגר ימי על חופי עזה. כי כל רצוננו לוודא כי אמל”ח כבד לא יוברח בדרך הים ועל מנת להבטיח זאת מבקשת ישראל כי יוקם מנגנון פיקוח בינלאומי אשר יבדוק את מטענן של כל הספינות המגיעות לעזה.

מחמוד עבאס הוא היום הנשיא של שני חלקי הישות הפלסטינית, נדבר עימו על הקמת מערך בדיקה ופיקוח כזה. יחד ניזום מהלך העשוי לשפר יחסינו עם המדינה הטורקית – נבקש את ראש ממשלת אנקרה, את טאיפ ארדואן כי יציב הוא צוות בינלאומי אשר ישא באחריות לבדיקת מטענן של האניות. ובכך נשתחרר מן הצורך לממש את הסגר.

כלום ניתן יהיה לסמוך על בדיקות אלה? תותחים, טנקים ומטוסים לא יוכלו להבריח בדרך זו. נשק קל, כזה הנכנס מדי יום ממילא במנהרות רפיח, אכן ניתן יהיה להבריח.

אך מה שחשוב באמת – בדרך זו נהיה אולי פחות צודקים, אולם נהיה חכמים לאין ערוך.

אלוף (מיל) שלמה גזית

Your Comment/התגובה שלך