Uncategorized, תרבות ואמנות

?קינאת יוצרים

לפני קרוב לשלש עשרה שנים, התארגנה קבוצת משוררים מקומיים והתחילה לקיים ערבי קריאה שירה. “חוג היוצרים” או בקיצור, “החוג”, קיים מאז ועד היום בממוצע כשמונה מפגשים בשנה, כולם בבתיהם הפרטיים של משתתפי החוג.מסביב לגרעין קבוע של משתתפים, שברובם משתייך לחבורת המייסדים, הצטרפו עם הזמן עשרות משוררים, כישרוניים יותר וכישרוניים פחות ולפעמים סתם אוהבי שירה, שאינם יוצרים בעצמם. מתפעלים ונלהבים היו המצטרפים מאושרים לגלות שיש בקהילה מפגשים חברתיים מסוג שונה, שבהם לכל אחד יש זכות שווה להתבטא ולומר את דעתו. משתתפי ה”חוג” לא דחו איש ועודדו את המשתתפים החדשים, ליצור ולהביא מיצירותיהם כשווים בין שווים. משום מה, בתהליך כמעט חוזר על עצמו, אחרי פגישה אחת או שתיים, הפסיקו ה”חדשים” להגיע. חדשים נלהבים אחרים הצטרפו ורק גרעין המייסדים המשיך להתמיד להגיע לפגישות “החוג”. עם הזמן התחילו רב חברי ה”גרעין” לקיים מערכת יחסים חברתית הדוקה. במפגשים שלא היו “חוג”, ניהלו הידידים את חיי החברה שלהם באווירה תרבותית שהייתה בה בהחלט סוג של המשכיות לאווירה של ערבי השירה. מהמפגש הראשון ועד היום, לא הפסיקו משתתפי החוג להיות חלוקים בדעתם כאשר למידת החופש שמותר למשורר להרשות לעצמו ביצירתו. האם כל המצאה לשונית היא לגיטימית? האם כל צירוף מילים לשורות מצדיק את הגדרת התוצאה כ”שיר”? האם “שיר” צריך לתקשר עם השומע או הקורא או פשוט להישמע כצירוף של מלים האמורות להתנגן באזני המאזין. האם שיר “טוב” הוא כזה שרק מומחה לשירה יכול לנתחו ולרדת לפשרו והאם מלים פשוטות המביעות רעיון שאתו כל אחד יכול להזדהות מידית, הינו “נחות” וחסר השראה? האם אבד הקלח על חריזה ואין לה מקום בשירה ה”מודרנית” והאם יש עדיין חשיבות למשקל ולתכן? האם שירה אמיתית באה מ”הראש” או מ”הבטן”? הוויכוחים, שהיו מרים וכואבים התנהלו אמנם בצורה חברית ותרבותית, אבל הקיטוב הלך וחלחל אל מתחת לפני השטח. המפגשים המשיכו להתקיים, אבל נעשה יותר ויותר ברור שהולך ונוצר נתק רעיוני בין שני צידי הוויכוח. במפגש האחרון שהתקיים לפני מספר שבועות, נפל דבר. סוף סוף, צפה התסיסה הפנימית ועלתה על פני המים. הוויכוח הנצחי גלש אל מעבר לוויכוח אקדמי גרידא והפך לאישי. כל אחד ממייצגי הדעות השונות, העז סוף סוף לומר בפה מלא מה הוא חושב על יצירתו של האחר. היה כעס, הוטחו עלבונות ונחשפו שיניים. בשלב זה, טרם נקבע מועד לקיום מפגש ה”חוג” הבא. ספק להניח שהוא יתקיים. סביר יותר שאנחנו חוזים במותו של מוסד בעל ייחוד, שכנראה מיצה את עצמו. נחייה ונראה. דרך אגב, נשמח מאוד לשמוע ממשתתפי החוג, עד כמה אנו טועים ולפרסם כאן הזמנה לכותבי שירה, להצטרף אל מפגש החוג הקרובה

לעמוד ספרות


Your Comment/התגובה שלך