feb

שלא תהיו אלוהים בעיני עצמכם

בואו נתחיל בדבר אחד פשוט: לעשות את הדבר הנכון. וכל היתר יבוא מאליו

 

– “גש הנה, ראש העיר מדבר אליך. אז תקשיב, בן: עשה תמיד את הדבר הנכון”
“בסדר. וזה הכל?”
– “כן”
“הבנתי. קלטתי. הלכתי”.

אני נזכר בשיחה התמימה הזו, בין “ראש העיר”, מובטל קשיש מקסים, לבין מוקי, שליח פיצריה, העומדת במרכז סרטו של ספייק לי, “עשה את הדבר הנכון”. ובעוד סצינה שבאה אחריה, בה “רדיו ראחים”, חובב מוזיקה נאיבי, מספר על הקרב הנצחי בין טוב לבין רע, בין אהבה לבין שנאה, בין יד ימין ליד שמאל. כל כך פשוט, כל כך נכון.

“רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה”, אומר אלוהים בפשטות בפסוק כו. ברכה וקללה אינן עניינים שבחומר ובמוחש, אלא בנפש ובעתיד. לא תמצאו ברכה וקללה על פסגות הרי גריזים ועיבל, הן נישאות ברוח. אך אין בחיי אדם טעם בלא רוח. ברכה וקללה הן הידיעה כי יש טוב ויש רע, והתביעה מכל אחד – של כל אחד כלפי עצמו – להתכוון ולבחור בדבר הנכון. כל היתר יבוא מאליו.

ראוי להזכיר דברים בהירים אלה דווקא עכשיו, כאשר האדם הפקיע מאלוהים את סמכותו, עיקר משמעותה של ברכה, והוציא שם רע לקללה. חברה צינית של חיוכי כזב, מחמאות מזויפות, איחולים צבועים. וגרוע מכך, עולם עוין ושונא, שרבים מחבריו הפכו את הקללה לדרך חיים, את התיעוב, האיום ברע, השיסוי, ההסתה, ההפחדה, זריעת הטרור, רצון במוות. ויש שלא יסתפקו בכך, ומכוח אלוהותם-בעיני-עצמם ירהיבו עוז להוציא דבריהם אל הפועל.

הניחו ידיכם מן הברכה, סלקו לשונכם מקללה. בואו נתחיל בדבר אחד פשוט: לעשות את הדבר הנכון. וכל היתר יבוא מאליו.

יהודה נוריאל הוא עיתונאי

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*