Uncategorized, קהילה

יום העצמאות ה 63 למדינת ישראל

. מי כמונו הישראלים, יודעים לחגוג ולשמוח? אנחנו בטוחים הרי, שה”שמחה”,רשומה על שמנו בטאבו ואף אחד לא ילמד אותנו איך לחגוג ולשמוח

?האומנם

חישבו על הצורה בה חגגתם עד היום את היום החשוב הזה “יום העצמאות”. חג שהוא חילוני לחלוטין, שהוא בן ששים ושלש שנה בלבד, ושמלבד הטקס הרשמי בהר הרצל בירושלים חידון התנ”ך העולמי, טקס הענקת פרס ישראל ואולי עוד אירוע רשמי או שניים, לא נקבעה לו מסורת עממית עתיקת ימים. אנחנו הם אלה, האמורים לגבש את החג ולהעניק לו אופי, צורה ותוכן שיהפכו ברבות הימים למסורת

אין לנו, לישראלים חג יותר לאומי קבוצתי מיום העצמאות. יתר החגים מעוגנים במסורת הדתית, המגדירה במדויק את גבולות השמחה ואת כלליה. פורים למשל, הינו החג היחידי שבו חובה עלינולשמוח “עד דלא ידע”, הווה אומר – ללא גבולות

, ומה יש לנו ביום העצמאות? מנגל עם החברים, שירה בציבור, (כי “מוכרחיםלהיות שמח”) ו”פסטיבל” יום העצמאות (למי שחי בלוס אנג’לס) שלדאבוננו בוטל השנה…

באופן אישי, אני מרגיש שיש כאן פיספוס לא קטן. אני מאמין שכקבוצה אתנית, אנחנו חייבים להפגין ביום הזה את היותנו קבוצה איכותית, ייחודית ובעלת משקל סגולי חיובי באוכלוסיה. מטרה כזו, יכולה להיות מושגת אך ורק על ידי תרומה קיבוצית לחברה שפתחה בפנינו את שעריה ואפשרה לנו לקיים את אורחהחיים שלנו ולגדל את ילדינו בחופש, בשלווה ובביטחון

אני מציע בזאת, שכל קהילה ישראלית באמריקה, תיתן משהו מעצמה, כקבוצה, ביום העצמאות הישראלי. לקהילה שאני חלק ממנה, הקהילה של לוס אנג’לס, אני רוצה להציע ליזום יום של נטיעת עצים. כידוע, נשרפו בשנים האחרונות מיליוני עצים בפרקים הלאומיים של דרום קליפורניה. בעזרתה של אגודה שלמתנדבים, עושות הרשויות מאמצים גדולים, להחיות את היערות ואת הטבע ולשקם את יופייה של הארץ הנהדרת הזאת. והיא מגייסת אמצעים ומתנדבים למבצעי הנטיעות שלה

Milliontrees: האגודה הזאת נקראת

לא יהיה יותר יפה מזה, לו הייתה הקהילה הישראלית נרתמת כגוף אחד ומגיעה בהמוניה בדגלים ובשירה, ליום נטיעות מאורגן, לציון יום העצמאות הישראלי. אי אפשר להעריך ולכמת את הערך המוסף ואת התרומה ליחסיה ציבור הישראליים, שיום כזה יכול לתרום. זאת היא ההזדמנות שלנו להראות לעולם, את הפנים האמיתיות שלנו ואת שייכותנו לקהילה האמריקאית. אם מישהו מכם חושב שיש משהו בדברי, אני מזמין אותו להרים את הכפפה וליצור עצנו קשר באמצעות האי. מייל

אני נחזור אליכם עם הפרטים הטכניים 

לעמוד קהילה

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*