יהדות

פרשת השבוע: "לך לך" /הרב רון זוהרי
יהדות

פרשת השבוע: "לך לך" /הרב רון זוהרי

חשיבותן של האופטימיות, ופיתוח הגישה החיובית לחיים, שזורות בתורתנו כחוט השני, והן מהוות את אבני היסוד שלה. בהעדרן מתקיימים רק הרס וחורבן. התלמוד מלמד אותנו שגישה שלילית לחיים, הינה אחת התכונות הגרועות ביותר לאדם. בן […]

פרשת בראשית: להיות טוב כמו ה' / הרב רון זוארי
יהדות

פרשת בראשית: להיות טוב כמו ה' / הרב רון זוארי

לכאורה, זה נראה קצת “יוצא דופן”, שה’ מגדיר את יצירותיו במושג “טוב”, לא פחות מ 7 פעמים, כבר בפרק הראשון בתורה. אחרי כל שפע ה”טוב” הזה, מכריז ה’ על עוד “טוב” אחד, אבל הפעם בהקשר שלילי: “לא טוב היות האדם לבדו”, אומר ה’.