יהדות

פרשת השבוע: "לך לך" /הרב רון זוהרי
יהדות

פרשת השבוע: "לך לך" /הרב רון זוהרי

חשיבותן של האופטימיות, ופיתוח הגישה החיובית לחיים, שזורות בתורתנו כחוט השני, והן מהוות את אבני היסוד שלה. בהעדרן מתקיימים רק הרס וחורבן. התלמוד מלמד אותנו שגישה שלילית לחיים, הינה אחת התכונות הגרועות ביותר לאדם. בן […]