feb

שלא תהיו אלוהים בעיני עצמכם
feb

שלא תהיו אלוהים בעיני עצמכם

בואו נתחיל בדבר אחד פשוט: לעשות את הדבר הנכון. וכל היתר יבוא מאליו   – “גש הנה, ראש העיר מדבר אליך. אז תקשיב, בן: עשה תמיד את הדבר הנכון” “בסדר. וזה הכל?” – “כן” “הבנתי. […]

בובות הקודש המיטו חרפה על האמונה
feb

בובות הקודש המיטו חרפה על האמונה

רק עם שמודע ומודה בחסרונות, בטעויות ואפילו ברוע שאורב בתוכו, ראוי לחסדי האל   שישי אחרי הצהרים, ט”ו באב. מרגיש כמו תשעה באב. מנסה ואיני יכול להתנתק מהחדשות, מהאלימות, מהרוח הרעה, מהרצחנות. האחים הרוצחים שלי […]

קשה במדבר, קל בארץ
feb

קשה במדבר, קל בארץ

כמו לטיפוס על הפירנאים, למלחמה או למשימה קשה במיוחד, הוכשרו בני ישראל בלכתם במדבר. לשם מה? להתכונן זה דבר חשוב. במיוחד לדברים קשים. שכן שלי התכונן לטיפוס על הפירנאים בעזרת מילוי תרמילו באבנים וצעידה קשה […]

האהבה ננעלה בארון
feb

האהבה ננעלה בארון

כשלוחות הברית נגנזים בתוך ארון הם אמנם מוגנים מביטויי אלימות, דחייה, זעם ובגידה. אך גם מפני רגשות אחרים הפעם החליט אלוהים, צריך להכניס את הלוחות לארון, הלוחות המקודשים שיכתבו בכתב אלוהים (לפחות לפי הגרסה של […]