Uncategorized

פוסט אחרון
Uncategorized

פוסט אחרון

פנים, מרתף, צהריים. שולחן אוכל גדול, סביבו יושבים גברים ונשים. חלק מהמקומות פנויים. על השולחן כיבוד קל. פירות וקנקני שתיה. שקט, כולם מאזינים לנחמיה, שמחזיק במגילה. נחמיה: ויעל. שתיקה. אסתר: ואז? נחמיה: זהו, אין ואז. […]

ארבע עשרה השנים הטובות
Uncategorized

ארבע עשרה השנים הטובות

שמונה פסוקים בלבד בספר מלכים למלך שסוף סוף עמד בכל הציפיות. וכמה בדברי הימים? ספר מלכים ב מייחד שמונה פסוקים בלבד לארבע עשרה השנים הראשונות למלכות חזקיה (או חזקיהו) בן אחז, שמגשים סוף סוף את […]

עֲרֵמוֹת עֲרֵמוֹת
Uncategorized

עֲרֵמוֹת עֲרֵמוֹת

בפרק לא מסופר שהמעשרות הובאו בשפע כה רב עד שנצברו כ’ערמות-ערמות’. בעקבות ההדגשה החריגה של מושג הערמות נצא למסע במקרא ובשירה העברית החדשה, של עיון בשדה סמנטי. מתוך כך נציף תופעה קיומית שיש לה הד […]

שלום עליכם כ”ד ספרים
Uncategorized

שלום עליכם כ”ד ספרים

תפילה לסיום לימוד תנך שלם שלום עליכם כ”ד ספרים, חזרנו אליכם כ”ד הספרים וחזרתם אתם אלינו. לא נעזוב אתכם כ”ד הספרים, ולא תעזבו אתם אותנו. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. יהי רצון מלפניך ה’ […]

פסח לא כשר ושמח
Uncategorized

פסח לא כשר ושמח

רבים יש בינותינו אשר בשגרת הימים מעגלים פינות רבות, ולפתע, כשמגיע הפסח – נערכים כלמסדר מג”ד. והנה, העוצמה הנחשפת בפסח הזה, היא בדיוק ההפך איור: מיכל בן חמו אחד הדברים הבולטים ביותר בחוויית הפסח של […]